ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Καλύπτουμε άμεσα όλες τις περιοχές γύρω από το Γαλάτσι. Οι πιο σημαντικές είναι οι παρακάτω: